Læring for Fremtiden

 
Læring4fremtiden_top

Bæredygtighed er en af fremtidens store dagsordner – derfor er målet med Læring for Fremtiden, at bæredygtighed bliver en naturlig del af læringen, aktiviteterne og undervisningen i folkeskolen og ungdomsskolen.

Formålet med Læring for Fremtiden, er at skabe innovative og praksisnære læringsforløb, i attraktive læringsmiljøer. Vi vil udvikle de bedst mulige betingelser, for at børn og unge kan tilegne sig viden om bæredygtighed og miljøudfordringer i lokale og globale perspektiver. Læringsforløbene tager udgangspunkt i FN's 17 verdensmål for bæredygtig udvikling.

 

Plast Lab on Wheels

UngOdense har udviklet og bygget et helt nyt læringsprojekt til undervisningsforløbet Læring for Fremtiden. Plast Lab on Wheels er en mobil læringstrailer med et genanvendelseslaboratorium, hvor elever kan omdanne værdiløst plastaffald til brugbare råstoffer.

 

Funktioner

Vejen fra affald til genbrugsplast sker gennem tre steps:

  • Indsamling og sortering af plastikaffald
  • Herefter granuleres og vaskes plasten
  • Det rensede granulat kan nu bruges til at trykstøbe nye plastemner eller ekstruderes til en tynd
  • tråd til laboratoriets 3D-printer.

Alle processerne i Plast Lab on Wheels forsynes med energi fra en vindmølle, solceller og en omdannet generator, der anvender brugt fritureolie.

 

Læringspotentiale

Plast Lab on Wheels er på nuværende tidspunkt det eneste læringsprojekt af sin art, hvor eleverne selv deltager i hele processen.

Der er mange læringsdimensioner i Plast Lab on Wheels. Trailerens primære formål er at skabe praksisnær undervisning, hvor børn og unge får indsigt i, at plastik kan være en brugbar ressource. Derudover indeholder traileren læring om energiforsyning, forbrug og olieforbrænding - alt sammen

med et bæredygtighedsperspektiv. Ved omdannelsen af plastik kan eleverne følge med i energiforbruget og se effekten af de energiforsyninger, der er i brug. Et stort kontrolpanel giver eleverne mulighed for at tænde og slukke for maskiner og se, hvilken effekt det har. Den energimæssige belastning kan også anskues i et dagligdagsperspektiv, f.eks. ved at se på, hvor meget energi en mobil der lader op anvender og at mobilopladeren også bruger strøm, når den sidder i stikket uden mobil.

 
 
 

LÆRINGSFORLØB

5. og 6. klasses forløb

Læringsforløb for 5.-6.klasser

UngOdense tilbyder Odenses fri-, privat- og folkeskoler et gratis og spændende læringsforløb med udgangspunkt i Halmhuset, hvor elever i 5. og 6. klasse får mulighed for at arbejde med begrebet bæredygtighed indenfor forskellige emner, som eleverne kender til: mad, tøj, vand og genbrug.

 

Forløb

Undervisningen indeholder en kombination af teori og praksis, så eleverne både modtager information, indgår i debatter og tager aktivt stilling til emnerne. Samtidigt får de en hands-on oplevelse igennem den praktiske dimension, hvor de laver noget fysisk. Tanken er, at teori og praksis spiller sammen på en gensidig understøttende måde, så elevernes horisont, indsigt, erfaring og praktiske evner udvikles. Alle læringsforløb starter med et indledende modul med en rundvisning i Halmhuset og ungdomscenteret på Østre Plads samt undervisning i, hvad bæredygtighed er. Dette indledende modul er et fast element, ligesom der bliver lavet mad over bål i alle forløb. Derudover får alle elever ved endt forløb, et klistermærke til skoletasken eller computeren, hvor der står, at de nu er Halmhusets miljøambassadører.

 
Idefestival

Innovation og Bæredygtighed

Innovation og Bæredygtighed er et 60 timers valgfag over 10 dage for forkeskolens ældste klasses elever. Valgfaget er et samarbejde mellem 8 folkeskoler, ungdomsskolen, FynBus, Odense Cykleby og Odense Letbane.

 

Forløb

Eleverne undervises i innovative metoder og i designtænkning. Derefter får de en grundig introduktion og rundvisning på virksomhederne, der efterfølgende stiller eleverne konkrete udfordringer omkring bæredygtighed med afsæt i virkelige problemstillinger. Igennem undervisning i innovation og designtænkning får eleverne en basisviden, som de bruger i deres løsningsforslag til forsyningsselskabernes udfordringer. Valgfagets elever kommer fra forskellige skoler, og sammensættes i grupper på tværs af skolerne for at stimulere innovationen. Undervisningsformen er praksisnær og kobler klassisk klasseundervisning med praktiske hands on øvelser i form af prototypeudvikling. Forløbet afsluttes med en idéfestival, hvor eleverne præsenterer deres løsninger for virksomhederne under overværelse af politikere, forældre og presse.

 
 

Festival for Fremtiden

Festival for fremtiden er aflyst i 2020, men vi ses i august 2021
 

Festival for Fremtiden

Et af de store spørgsmål og udfordringer for de kommende generationer er bæredygtighed, klima og innovation. Derfor afholder UngOdense og en arrangørgruppe bestående af unge mennesker en bæredygtighedsfestival for at lade de unges stemmer blive hørt i denne debat. Rammen vil være FN’s 17 verdensmål og et sted, hvor de unge kan dele, fremvise og udstille projekter, idéer og visioner. Målet er at styrke de unges evner til at tage handling på verdensmålene og ruste dem til at påvirke deres egen fremtid. Festivalen bliver en årlig tilbagevendende begivenhed.

 

Indhold

Festivalen er drevet af unge og målrettet unge i aldersgruppen 13-18 år i Odense Kommune. Festivalen foregår over to dage på Østre Plads, Danmarksgade 10, 5000 Odense C. 

 

TALKS – Inspirerende taler fra unge til unge med et ungdomspolitisk/bæredygtighedsperspektiv. 

MAD – Præsentationer af fremtidens bæredygtige muligheder og udfordringer på fødevareområdet. Mulighed for køb af bæredygtig mad og drikke.

MUSIK – Græsrodsband

STANDE MED WORKSHOPS – Ungeaktiviteter der repræsenterer et eller flere af FN´s 17 verdensmål. Udstillinger af bæredygtighedsprojekter og indsatser fra skoler og foreninger.

 

KONTAKT

Peter Albrechtsen

Mobil: 24 45 60 40

Mail: paal@odense.dk

 

ADRESSE

Østre Plads

Danmarksgade 10

5000 Odense C

Find vejSenest opdateret 31.08.2020 13:21 af MUSCH

Apricore logo