Dagskolen

Har du af skolemæssige eller personlige årsager behov for et 10. skoleår i et mindre og overskueligt miljø med prøveforberedende undervisning på flere niveauer og med en tæt kontakt til lærere og vejleder, kan Dagskolen være et tilbud for dig.  

Mål for undervisningen

Vi tager udgangspunkt i dig og dét du kan og styrker dine evner og din motivation til at lære og udvikle dig fagligt. Samtidig støtter vi dig i din personlige og sociale udvikling, så du opnår de bedste betingelser for et lærerigt og spændende skoleår.

I prøvefagene arbejder vi med at udbygge dine basale kundskaber, styrke din evne til faglig fordybelse, øge din selvstændighed og nysgerrighed, men samtidig også udvikle dine kompetencer til samarbejde.

Vores samlede mål er at skabe et miljø, hvor du både føler dig tryg og samtidig bliver udfordret og hvor struktur, dialog og anerkendelse er pejlemærker i en udbytterig og afvekslende hverdag.

 

Vi er:

 • En kommunal 10. klasse for unge, der har brug for et år med udvidet faglig / personlig støtte
 • Et undervisningstilbud med Folkeskolens afsluttende prøver i dansk, engelsk og matematik - FP9 og FP10
 • Én klasse med holddeling i de enkelte fag
 • En del af ungdomsskolen med mange fritidstilbud

 

Vi har:

 • Valgfag som kunne være: Psykologi, samfundsfag, fitness, madlavning, spil-cafe, begynder guitar og kreativt værksted
 • Halaktiviteter og gåture
 • En lille lærergruppe med stor erfaring

 

Vi tilbyder desuden:

 • Obligatorisk brobygning i én uge samt mulighed for praktik
 • Uddannelsesvejledning med UUO-vejleder
 • Kontaktlærer ordning omkring den enkelte elev
 • Udvidet forældre-samarbejde
 • Virksomheds- og uddannelsesbesøg
 • Studietur i Europa –med egenbetaling
 • Oplevelsesture

 

Og kan kendetegnes ved:

 • Et trygt, stimulerende og overskueligt miljø
 • En anerkendende pædagogik baseret på dialog
 • En klar struktur på skolen og i undervisningen
 • Kreativitet og varierede undervisningsmetoder
 • Gennemskuelige forventninger og feedback
 • Fokusering og balance ml. kompetence og krav.
 • Personlig støtte og rådgivning

KONTAKT

Leder

Jørgen Ettrup Nielsen

Mobil: 40 45 55 17

Mail: joen@odense.dk

ADRESSE

Dagskolen

Danmarksgade 10D

5000 Odense C

Find vej

VEJLEDNING

UUO vejleder

Anette Jørgensen

Mobil: 24 88 56 61

Mail: ajoeg@odense.dk

 Senest opdateret 20.03.2024 14:58 af CAMN

Apricore logo