Alléskolen

 

Alléskolen er et 7. klasse til 9. klasse skoletilbud (med mulighed for 10. klasse) til normalt begavede unge, der af den ene eller anden grund ikke kan være i folkeskolen.

Alléskolen er et særligt læringstilbud, hvis målsætning er at styrke elevens sociale, personlige og faglige kompetencer.

Målet med indsatsen er at fastholde de unge i skolesystemet (med henblik på at tage Folkeskolens afsluttende prøver) samt at forberede en udslusning til andet skoletilbud eller en ungdomsuddannelse.

 

Skolen og indsatsens indhold

Skolens målsætning er systematisk at afdække, understøtte og støtte eleverne i udviklingen af sociale, personlige og faglige kompetencer. Der arbejdes med fokus på ressourcer og succeser.

På Alléskolen tilrettelægges individuelle undervisningsforløb, der sikrer den unges mulighed for at tilegne sig en bred faglig viden, med henblik på et videre skoleforløb.

 

På Alléskolen arbejdes der pædagogisk med elevernes trivsel i fællesskaber. Der arbejdes målrettet imod at: 

 • Eleverne udvikler deres sociale og personlige kompetencer.
 • Eleverne oplever at bidrage til og være en del af et positivt læringsmiljø.
 • Eleverne støttes og guides i udviklingen af hensigtsmæssige kommunikationsformer.
 • Eleverne støttes i og lærer konflikthåndtering.

Undervisningen er individuelt tilrettelagt med udgangspunkt i den unges kompetencer og potentialer. Der udarbejdes undervisnings- og handleplaner for den enkelte unge, så der sikres progression i forhold til at: 

 • Elevens læring øges.
 • Eleven udvikler evner til at overskue, forudsige og håndtere situationer i både det sociale fællesskab og det skolefaglige miljø.
 • Eleverne udvikler evner til at søge støtte i netværk.
 • Elevernes trivsel øges.

Indsatserne tager udgangspunkt i et ligeværdigt samarbejde mellem lærer og pædagog, så den unge oplever forskellige læringssituationer dagen igennem.

Al individuelt tilrettelagt undervisning foregår i fællesskabet. Eleverne på Alléskolen modtager undervisning i grupper, der er sammensat efter elevernes sociale og faglige kompetencer.

 

Målgruppe

 • Elever med omfattende, specifikke indlæringsproblemer kombineret med adfærds-, kontakt- og trivselsproblemer.
 • Elever med grænsesøgende verbale og fysiske udtryk, som ofte viser sig at være udadreagerende.
 • Elever med store sociale og følelsesmæssige problemer i både skole-, fritids- og hjemmelivet, og hvor en indsats alene rettet mod familien ikke er tilstrækkelig.
 • Elever med behov for omfattende og langvarige pædagogiske og undervisningsmæssige tilbud, og hvor folkeskolen ikke i tilstrækkeligt omfang kan fastholde eleven.

Samarbejde

Vi prioriterer højt, at der skabes en tæt kontakt til hjemmet og øvrige aktører i den unges liv.

Medarbejdere og ledelse på Alléskolen forpligter sig på og forventer, at forældre indgår i et konstruktivt samarbejde mellem skolen og hjemmet. 

Det er vigtigt for unges udvikling og læring, at forståelsesrammen er fælles mellem hjemmet og skolen. Derfor er det skolens opgave, at sikre det bedst mulige samarbejde med forældre omkring de opgaver og udfordringer vi ser. Samarbejdet mellem hjemmet og skolen etableres ved indskrivning.

 

Procedure for visitation til heltidsundervisningen

Visitation til heltidsundervisningen foregår via Specielpædagogisk Rådgivning, SPPR.

 

Fag

Undervisningen tager udgangspunkt i folkeskolens fagområder, der tilrettelægges med særlige hensyn til elevernes indlæringsforudsætninger.

 

 

KONTAKT

Leder:

Lorea Alberdi Platz 

Telefon: 20 37 64 77

E-mail: lorap@odense.dk

 

ADRESSE

Alléskolen

Niels Bohrs Allé 210

5220 Odense SØ

Find vej

 

VEJLEDNING

UUO vejleder

Merete Lund

Mobil: 24 88 56 60

Mail: merlu@odense.dk

 Senest opdateret 13.02.2023 13:11 af NIBUR

Apricore logo