10+

10+ er et undervisningstilbud til unge mellem 14 og 20 år med anden etniske baggrund end dansk.

Målgruppen er unge med et særligt behov for dansk- og almenfaglig opkvalificering for at kunne starte på en ungdomsuddannelse eller på et arbejde.

 

Indhold

· Undervisning i dansk og dansk som andetsprog, matematik og engelsk

· Der tages afsæt i de enkelte unges faglige og personlige forudsætninger

· Undervisningen retter sig mod folkeskolens prøver.

· De enkelte unge har forskellige forudsætninger og der udarbejdes individuelle planer, som kan have andre mål  

  end folkeskolens prøver.

· Der arbejdes med uddannelsesplanlægning

· Der arrangeres brobygningsforløb og individuelle praktikker.

· Undervisningen foregår i et uddannelsesmiljø på Kold College, hvor de unge møder andre unge på vej i

  uddannelse.

· Der er tæt samarbejde med forældre, vejledere, sagsbehandlere m.fl

 

Obligatoriske fag

Undervisning i dansk og dansk som andetsprog, matematik og engelsk

 

Tilmelding

Tilmelding sker gennem UUO, din skole, forældre, sagsbehandler e.a.

KONTAKT

Områdeleder

Jørgen Nielsen

40 45 55 17

Mail: joen@odense.dk 

 

ADRESSE

Kold College

Landbrugsvej 55

5260 Odense S

Find vej

 Senest opdateret 28.09.2023 14:48 af CAMN

Apricore logo