Blangstedgårdskolen Afdeling 2 er et særligt læringstilbud rettet mod unge fra folkeskolens ældste klassetrin. Heltidsundervisningen er et særligt tilrettelagt undervisningstilbud efter Ungdomsskoleloven §3 og Folkeskoleloven §33.3.

 

I Blangstedgårdskolen Afdeling 2 arbejder vi målrettet mod at gøre den enkelte unge livsduelig og uddannelsesparat.

 

Indsatsens indhold

Med en anerkendende tilgang betragter vi den unges ressourcer som grundlag for en frisk skolestart og som selve udgangspunktet for en positiv udvikling. I en forudsigelig og struktureret hverdag arbejder vi særligt på at styrke de unge i følgende:

  • Øget selvtillid, selvværd og selvdisciplin
  • Ansvar for egen tilværelse
  • Faglig udvikling gennem individuelt tilrettelagt undervisning
  • Sociale kompetencer
  • Fokus på sund kost og livsstil

Undervisningen er målstyret med klare og tydelige læringsmål, der sikrer og synliggør elevens progression både personligt, socialt og skolefagligt. Vi arbejder målrettet med individuelle udviklingsplaner, der i samarbejde med eleven of forældre kontinuerligt justeres efter behov.

I Heltidsundervisningen arbejder vi med at genetablere elevernes stabilitet og motivation for skolegang.

Vi bidrager til at sikre en tryg og glidende overgang til den unges næste uddannelsesforløb gennem udslusningsindsatsen "Godt på vej"

 

Samarbejde

Vi prioriterer højt, at der skabes en tæt kontakt til hjemmet og øvrige aktører i den unges liv og hver elev tildeles en kontaktlærer.

 

Procedure for visitation til heltidsundervisningen

Visitation til heltidsundervisningen foregår via Specialpædagogisk Rådgivning, SPPR. 

 

Fag

Undervisningen tager udgangspunkt i folkeskolens fagområder, der tilrettelægges med særlige hensyn til elevernes indlæringsforudsætninger.

KONTAKT

Leder

Kristina Munk

Mobil: 29 63 10 16

Mail: kmu@odense.dk

 

ADRESSE

Blangstedgårds Allé 93

5220 Odense SØ

Find vej

 

VEJLEDNING

UUO vejleder

Merete Lund

Mobil: 24 88 56 60

Mail: merlu@odense.dkSenest opdateret 06.05.2021 11:19 af MUSCH

Apricore logo