Hollufgårdskolen

Hollufgårdskolen

Læringsmiljøbeskrivelse af Hollufgårdskolen

 

Ungesyn og rammer

I UngOdense er vores Ungesyn: ”Vi bestræber os på, at alle unge skal opleve sig set, hørt, forstået og taget alvorligt – og vi tror på, at alle unge gerne vil deltage, udvikle sig og bidrage, hvis de får mulighed for det. 

Dette anerkendende og demokratiske ungesyn er baggrunden for al vores arbejde med de unge.

 

Hollufgårdskolen er et skoletilbud for unge fra 7. – 10. klasse (med mulighed for forlængelse til det 18. år), som den unge bliver visiteret til gennem skoleafdelingens visitationsudvalg.

 

Hollufgårdskolen råder over flere matrikler her under to hovedhuse med plads til tre unge i hvert, samt to satellitter, der oftest bruges i en introfase.

Hollufgårdskolens personale giver primært eneundervisning, hvor en socialisering med resten af skolens unge sker gradvist ud fra en pædagogisk vurdering.     

 

Vi underviser primært i fagene dansk, matematik og engelsk, men har ofte forskellige værkstedsfag, kreative fag, madkundskab, natur/udeliv, bevægelse/idræt, dansk som andetsprog, samfundsfag, biologi/geografi, historie, ture ud af huset m.m. Mange af vores unge gør brug af den udvidede mulighed for praktikforløb, der i stor grad er afklarende for den unge ift. videre ungdomsuddannelse, job, arbejdsmarkedsforståelse og socialisering.

 

Alle unge har mulighed for at gå op til Folkeskolens bundne prøver i 8. og 9. klasse og de frivillige i 10. klasse, hvis den unge er parat til dette.

 

Alle unge har deres eget team af voksne samt kontaktvoksen, der både koordinerer samarbejdet mellem hjem, netværk og skole, og som den unge oftest også får en særlig tilknytning til.

 

Didaktik og pædagogik

Hollufgårdskolens målsætning er at få alle vores unge videre i uddannelse eller job ved systematisk at afdække og støtte de unge i udviklingen af deres sociale, personlige og faglige kompetencer. Vi tager altid udgangspunkt i de unges niveau både fagligt, socialt og personligt, og arbejder os fremad gennem nærmeste udviklingszone i det tempo, den unge kan håndtere.

 

Vi arbejder udpræget på et individuelt plan grundet vores eneundervisning og har fokus på ressourcer og succeser ud fra en miljøterapeutisk tilgang.  

 

Det er vigtigt for os, at vi har et rart miljø, som er båret af kultur (”sådan gør vi her”) frem for regler. 

Den enkelte unge har stor indflydelse på sit skema ud over fagene dansk, engelsk og matematik og vi går ofte den ekstra mil for at fange deres interesse og nysgerrighed.   

 

Efter tiden på Hollufgårdskolen tilbyder vi vores unge ”Godt på vej”. Det er et tiltag, hvor vi støtter og hjælper de unge i overgangen til uddannelse og/eller job.  

 

Samarbejde

Vi har et tæt samarbejde og kontakt med den unges familie. Samtidig har vi et tæt samarbejde med øvrige fagpersoner i den unges liv i forståelsen af, at vi løfter bedst i flok og når vi går i samme retning.

 

Samarbejdet omfatter familien, sagsbehandlere, psykologer, UUO-vejledere, kontaktperson, gadeplansmedarbejdere, misbrugsbehandlere, kontaktpersoner, familiebehandlere m.fl. 

KONTAKT

Leder:

Lorea Alberdi Platz 

Telefon: 20 37 64 77

E-mail: lorap@odense.dk 

 

ADRESSE

Hollufgårdskolen

Hollufgårdsvej 187

5220 Odense SØ

Find vej

 

VEJLEDNING

UUO vejleder

Bettina Ring

Mobil: 24 88 56 75

Mail: bki@odense.dk Senest opdateret 28.09.2023 14:50 af CAMN

Apricore logo