Humlepigerne

Humlepigerne

Humlepigerne er et skoletilbud under folkeskolelovens §20.2. for unge i særlige positioner.

 

Målgruppen er piger

  • fra 7.-9. klassetrin (med mulighed for 10. klasse)
  • med omfattende psykosociale udfordringer
  • med manglende selvtillid og manglende oplevelse af selvværd og livsglæde
  • med uhensigtsmæssig adfærd.
  • med indlæringsvanskeligheder.
  • der ikke kan profitere af folkeskolens tilbud

Læringsmiljøbeskrivelse af Humlepigerne

 

Ungesyn og rammer

I UngOdense er vores Ungesyn:

”Vi bestræber os på, at alle unge skal opleve sig set, hørt, forstået og taget alvorligt – og vi tror på, at alle unge gerne vil deltage, udvikle sig og bidrage, hvis de får mulighed for det.

Dette anerkendende og demokratiske ungesyn er baggrunden for al vores arbejde med de unge.

 

Humlepigerne er et skoletilbud for unge piger fra 7.-10. klasse. Et skoletilbud som den unge bliver visiteret til gennem skoleafdelingens visitationsudvalg.

 

Der undervises primært i dansk, matematik, engelsk, hjemkundskab, billedkunst og samfundsfag men har også mulighed for at undervise i andre fag, hvis den unge er parat,. Alle unge har mulighed for at gå op til Folkeskolens bundne prøver i 8. og 9. klasse samt til de frivillige prøver i 10. klasse, hvis den unge er parat til dette.

 

Humlepigerne ligger på Camp U (den tidligere Humlehaveskole), hvor også et af ungdomsskolens ungecentre ligger.

 

Lokalerne hvor Humlepigerne ligger rummer gode muligheder for at understøtte en varieret undervisning.

 

Der er et stort og et par mindre lokaler. I det store lokale har pigerne hver en arbejdsplads. I samme rum er der også plads til fælles undervisning og til samvær af mere social karakter.

Der er et køkken, som er centralt i forhold til fælles spisning, uformel læring, snak og planlægning.

 

Udover egne lokaler er der mulighed for at bruge Ungecenterets biograf, det store køkken, hallen samt formningslokalet.

På CampU findes en lille cafe, hvor der sælges smørrebrød, sandwich samt forskellige drikke.

 

Omkring skolen findes et naturområde som ofte benyttes til ”walk & talk”.  Det er ofte en lettelse at kunne tale om vanskelige og problematiske ting, uden at skulle have direkte øjenkontakt, samtidig bidrager fysisk aktivitet til psykisk velvære.

 

Didaktik og pædagogik

I det daglige er der tre lærere, som alle er optaget af i fællesskab at udvikle indhold og pædagogik.

Der er særligt fokus på relationer, struktur og mentalisering.

Skoledagen har fokus på helhed, forudsigelighed og sammenhæng.

 

I den pædagogiske tilgang samarbejdes der ud fra en positiv og anerkendende tilgang til eleverne.

Skoledagen tilpasses i indhold til den enkelte elevs behov og passende kravsætning.

 

Der er stor bevidsthed om, at relationen til den enkelte elev er afgørende for elevens trivsel, indlæring og udvikling, hvilket der er stort fokus på.

Dette gøres blandt andet ved at anerkende, yde omsorg, stå fast, være rummelige, være nysgerrige, inkluderende og undersøgende.

 

Fleksibilitet er et af Humlepigernes nøgleord, hvilket betyder, at rammerne justeres, så den enkelte elev, kan lykkes i små såvel som i store fællesskaber. Der lægges vægt på mindre læringsmiljøer, hvilket giver større mulighed for at differentiere undervisningen på flere forskellige måder.

 

Lærerne bestræber sig på, at alle unge hos Humlepigerne føler sig hjulpet til at blive aktør i eget liv.

Tidligere elever følges tæt og bruges ofte som rollemodeller, hvor de kan dele hvor langt de er nået i deres liv.

 

Samarbejde

Der arbejdes ud fra dynamiske handleplaner i samarbejde med forældre, elever, skolens psykolog samt UUO-vejlederen. 

 

Der afholdes statusmøder ca. hver tredje måned med elevernes respektive sagsbehandlere. Til disse møder deltager foruden eleven, forældre, skolens UUO vejleder samt den tilknyttede psykolog. Derudover afholdes der jævnlige møder med netværket omkring den unge.

KONTAKT

Leder:

Jørgen Ettrup Nielsen

Mobil: 40 45 55 17

Mail: joen@odense.dk 

 

Kontaktperson:

Mette Severin 

Mail: MESEV@odense.dk 

  

ADRESSE

Humlepigerne

Risingvej 118

5240 Odense NØ.

Find vej

 

 

 Senest opdateret 28.09.2023 14:50 af CAMN

Apricore logo