Et anderledes 10. klasses år

Et 10. skoleår i et mindre og mere trygt fællesskab

Elever med særlige personlige, sociale eller faglige behov kan tilbydes at et særligt tilrettelagt skoleår i 10. klasse. Ud fra elevens uddannelsesplan og særlige behov træffes aftale mellem skolens leder, elevens forældremyndighed, eleven og UU vejlederen om et særligt undervisningsforløb, der omfatter elevens fagrække, elevens deltagelse i brobygning og praktik og elevens vilkår ved afgangsprøverne.

 
Her finder du information om tilmelding, opstartssamtale og kørsel
 


Senest opdateret 02.07.2020 14:34 af MBG

Apricore logo