Læringsforløb med Plast Lab on Wheels

Læringsforløb for 7. til 10. klasse

UngOdense har udviklet og bygget et helt nyt læringsprojekt til undervisningsforløbet Læring for Fremtiden. Plast Lab on Wheels er en mobil læringstrailer med et genanvendelseslaboratorium, hvor elever kan omdanne værdiløst plastaffald til brugbare råstoffer.

 

Funktioner

Vejen fra affald til genbrugsplast sker gennem tre steps:

  • Indsamling og sortering af plastikaffald
  • Herefter granuleres og vaskes plasten
  • Det rensede granulat kan nu bruges til at trykstøbe nye plastemner eller ekstruderes til en tynd tråd til laboratoriets 3D-printer.

Alle processerne i Plast Lab on Wheels forsynes med energi fra en vindmølle, solceller og en omdannet generator, der anvender brugt fritureolie.

 

Læringspotentiale

Plast Lab on Wheels er på nuværende tidspunkt det eneste læringsprojekt af sin art, hvor eleverne selv deltager i hele processen.

 

Der er mange læringsdimensioner i Plast Lab on Wheels. Trailerens primære formål er at skabe praksisnær undervisning, hvor børn og unge får indsigt i, at plastik kan være en brugbar ressource. 

Derudover indeholder traileren læring om energiforsyning, forbrug og olieforbrænding - alt sammen med et bæredygtighedsperspektiv. Ved omdannelsen af plastik kan eleverne følge med i energiforbruget og se effekten af de energiforsyninger, der er i brug. Et stort kontrolpanel giver eleverne mulighed for at tænde og slukke for maskiner og se, hvilken effekt det har. Den energimæssige belastning kan også anskues i et dagligdagsperspektiv, f.eks. ved at se på, hvor meget energi en mobil der lader op anvender og at mobilopladeren også bruger strøm, når den sidder i stikket uden mobil.

 

Læs folderen (find link neden for) og tilmeld jer hos

Underviser: Susan Dam Andersen

Telefon: 61 15 53 68

E-mail: susa8625@appsodense.dk

Denne video kan ikke vises de du ikke har accepteret cookies for markedsføring.
Klik her for at ændre dette


Senest opdateret 05.03.2021 11:56 af MBG

Apricore logo