MIX på Camp10

MIX er for dig, som gerne vil have stor variation i din hverdag i 10. klasse. 

 

Inden for de fire overskrifter: Creative Life, Active Life, Social Life og Personal life bliver du præsenteret for en række temaer, som er relevante for dig i dit ungdoms- og uddannelsesliv. Det kan være gennem fælles forløb, som alle på studieretningen skal have eller gennem forløb som du vælger til.

 

Eksempler på forløb, der kan indgå i studieretningen:

Creative Life: Innovation, Kreativitet og Kulturliv i Odense 

Active Life: Fitness, Forskellige træningsformer og Halaktiviteter

Social Life: Milife, Sociale medier, Film

Personal life: Milife, Personlig udvikling, Mindfulness, Uddannelse, Karriere

 

På MIX vil vi gerne udvide din horisont – både fagligt og personligt. Vi udbyder en palette af almene temaer, som er relevante for dig, og som har til formål at vække din interesse og nysgerrighed. Derigennem hjælper vi dig med at finde dine personlige styrker og afdække dine muligheder, så du bedre kan træffe valg omkring din fremtid. Som elev på MIX vil du løbende blive inddraget og få indflydelse på studieretningens indhold.

 

Udover forløbene på studieretningen vil du have valgfag et par timer om ugen med elever fra en anden studieretning. 

 

På MIX er du med til at sammensætte et 10. skoleår med stor variation i dit skema og henover skoleåret. 

 

I forbindelse med opstartssamtaler før sommerferien vil vi drøfte skoleårets temaer med jer.

Denne video kan ikke vises da du ikke har accepteret cookies for markedsføring.
Klik her for at ændre dette

Obligatoriske fag

Dansk

Vi styrker de faglige kompetencer inden for læsning, skriftlig fremstilling, fortolkning og kommunikation. Dansk i 10.klasse starter som udgangspunkt på niveau F, som bygger oven på det faglige fundament i 9.klasse (niveau G) og afsluttes sidst på året på niveau E. På Camp10 arbejder vi med gymnasiefaglige temaer og genrer, for at give et indblik i danskfaget på ungdomsuddannelserne. Vi bygger bro til vores globale studieretning ved at arbejde med universelle temaer, eksempelvis verdenslitteratur, psykologi og kommunikation. 

 

Matematik

Vi udvikler de matematiske kompetencer og opnår viden og færdigheder inden for områderne “matematiske kompetencer”, “Tal og algebra”, “Geometri og måling” og “Statistik og sandsynlighed”. Matematik i 10.klasse starter på niveau F, som bygger oven på det faglige fundament i 9.klasse (niveau G) og afsluttes sidst på året på niveau E. På Camp10 kommer den globale studieretning i spil ved at inddrage inspiration fra studieturene. Der arbejdes ligeledes med autentisk materiale, som eksempelvis arkitektur og global økonomi.

 

Engelsk

Vi udvikler elevernes sproglige, tekstmæssige og interkulturelle kompetencer, således at man kan anvende sproget sikkert i hverdagslivet, i ungdomsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. Engelsk i 10.klasse starter på niveau F, som bygger oven på det faglige fundament i 9.klasse (niveau G) og afsluttes sidst på året på niveau E. På Camp10 har vi i høj grad fokus på styrkelse af mundtlighed i kreative rammer med f.eks. autentiske rollespil. Vi inddrager og udfolder flere aspekter af engelskfaget og bruger studieturene som afsæt til at arbejde med globale temaer; særligt har vi fokus på USA og landets betydning i og for verden.

Tilbudsfag

Tilbudsfag er prøveforberedende fag

 

Tysk

Fysik

Spansk* 

Studietræningsforløb

 

*Der afholdes intern prøve i spansk og der gives standpunktskarakter, men faget indgår ikke i karaktergennemsnittet

 

Eksempler på valgfag

Outdoor & Adventure

Madlavning

Dans

MiLife

Kontakt

Leder:

Bo Rotbøl

Mobil: 40 48 60 00

Mail: bopro@odense.dk

 

ADRESSE

Camp 10

Ungdomshuset, Nørregade 60

5000 Odense C

 

VEJLEDNING

UUO vejledere

Anette Jørgensen

Mobil:  24 88 56 61

Mail: ajoeg@odense.dk

 Senest opdateret 16.04.2024 11:24 af MUSCH

Apricore logo