Blangstedgårdskolen Afdeling 1 er et særligt læringstilbud, hvis målsætning er at styrke elevens sociale, intellektuelle og skolefaglige kompetencer. 

Afdeling 1 er et særligt tilrettelagt specialundervisningstilbud efter Ungdomsskolelovens §3 og Folkeskolelovens §20.2

 

 

Målgruppe

  • Elever med omfattende, specifikke indlæringsproblemer kombineret med introverte adfærds-, kontakt- og trivselsproblemer
  • Elever med store sociale og følelsesmæssige problemer i både skole-, fritids- og hjemmelivet, og hvor en indsats alene rettet mod familien ikke er tilstrækkelig
  • Elever med behov for omfattende og langvarige pædagogiske og undervisningsmæssige tilbud, og hvor folkeskolen ikke i tilstrækkeligt omfang kan fastholde eleven

 

Læringsmiljøbeskrivelse af Blangstedgårdskolen

 

Ungesyn og rammer

I UngOdense er vores Ungesyn:

”Vi bestræber os på, at alle unge skal opleve sig set, hørt, forstået og taget alvorligt – og vi tror på, at alle unge gerne vil deltage, udvikle sig og bidrage, hvis de får mulighed for det.

Dette anerkendende og demokratiske ungesyn er baggrunden for al vores arbejde med de unge.

 

Blangstedgårdskolen er et skoletilbud for unge fra 7.-10. klasse - et skoletilbud som den unge bliver visiteret til gennem skoleafdelingens visitationsudvalg.

 

Blangstedgårdskolen ligger i et naturskønt område, som vi bestræber os på at bruge, hvor det giver mening. Vi råder over 2 køkkener, 3 klasselokaler samt flere små rum til ro og fordybelse.

Vi underviser primært i dansk, matematik, engelsk, idræt, hjemkundskab, billedkunst og samfundsfag, men har også mulighed for at undervise i andre fag, hvis den unge er parat. Alle unge har mulighed for at gå op til Folkeskolens bundne prøver i 8. og 9. klasse og de frivillige prøver i 10. klasse, hvis den unge er parat til dette. Alle unge har deres egen kontaktvoksen, som både koordinerer samarbejdet mellem hjem, netværk og skole og som den unge oftest også får en særlig relation til.  

 

Hverdagen på skolen bærer præg af en fast struktur med en daglig morgengåtur efterfulgt af en sund og varieret morgenmad. Herefter gennemgås dagens skema for eleverne både verbalt og visuelt. Vi spiser hjemmelavet sund frokost

hver dag. Dagen afsluttes med en fælles evaluering.

 

I det daglige er vi 6 undervisere, som alle arbejder målrettet med de unges trivsel, samt de personlige, sociale og faglige færdigheder. Derudover har vi et par gange om ugen en socialrådgiver, en værkstedslærer til vores kreative værksted og en pedel tilknyttet. Vores normering gør, at vi kommer hele vejen rundt om eleven og de udfordringer, der står i vejen for trivsel og skoleparathed.

 

Didaktik og pædagogik

Vi forsøger så vidt muligt at inddrage de unge i dagens praktiske opgaver, da vores tanke er, at det er vigtigt at bidrage til fællesskabet, for at føle sig som en del af det. Ligeledes udvikles de unges evner til at begå sig i verden og de får kompetencer, som styrker deres livsduelighed generelt.

 

Trygheden går igen i det faglige arbejde – det skaber en god grobund for læring. Vi arbejder anerkendende med fokus på ressourcer og succeser. Vi lægger vægt på mindre læringsmiljøer med tilpas støtte og kravsætning. Det er muligt for os at differentiere undervisningen på mange måder. Vi arbejder med tydelige læringsmål, som de unge får mulighed for at nå på forskellige måder og i et forskelligt tempo. Vi tror på, at det vi lyser på, er det som vokser, hvorfor vi har fokus på de små succeser.

 

Samarbejde

Det brede samarbejde med vægt på ærlighed og åbenhed er vigtigt for os. Vi prioriterer, at der skabes en tæt kontakt til hjemmet og øvrige aktører i den unges liv. Medarbejdere og ledelsen på Blangstedgårdskolen forpligter sig på og forventer, at forældre indgår i et konstruktivt samarbejde mellem skolen og hjemmet. Det er vigtigt for den unges udvikling og læring, at forståelsesrammen er fælles mellem hjemmet og skolen. 

Vi afholder jævnligt møder med familie og netværk, der kan bestå af sagsbehandler, kontaktperson, vores skolepsykolog, uddannelsesvejleder m.fl. På disse møder laver vi status på trivsel og læring i både skoleregi som i fritiden, og tilretter målene, så de passer til situationen og den unges virkelighed.

 

Vejen videre fra Blangstedgårdskolen kan være lige så individuel som vores elever. Fælles for alle er dog, at der er lavet en plan for hver enkelt elev. Vi sørger for at overgangen til noget nyt bliver så trygt som muligt. Det gør vi blandt andet ved at besøge det nye sted eller den nye skole med eleven og hjælpe eleven med at få stillet de spørgsmål, der kunne være brug for. Vi laver også en overlevering af eleven til de nye fagpersoner.

KONTAKT

Leder

Kristina Munk

Mobil: 29 63 10 16

Mail: kmu@odense.dk

 

ADRESSE

Blangstedgårds Allé 93

5220 Odense SØ

Find vej

 

VEJLEDNING

UUO vejleder

Merete Lund

Mobil: 24 88 56 60

Mail: merlu@odense.dkSenest opdateret 19.09.2023 13:24 af MUSCH

Apricore logo