Blangstedgårdskolen Afdeling 1 er et særligt læringstilbud, hvis målsætning er at styrke elevens sociale, intellektuelle og skolefaglige kompetencer. 

Afdeling 1 er et særligt tilrettelagt specialundervisningstilbud efter Ungdomsskolelovens §3 og Folkeskolelovens §20.2

 

 

Målgruppe

  • Elever med omfattende, specifikke indlæringsproblemer kombineret med introverte adfærds-, kontakt- og trivselsproblemer
  • Elever med store sociale og følelsesmæssige problemer i både skole-, fritids- og hjemmelivet, og hvor en indsats alene rettet mod familien ikke er tilstrækkelig
  • Elever med behov for omfattende og langvarige pædagogiske og undervisningsmæssige tilbud, og hvor folkeskolen ikke i tilstrækkeligt omfang kan fastholde eleven

 

Indsatsens indhold

Der tilrettelægges individuelle læringsforløb, der sikrer elevens mulighed for at tilegne sig en bred skolefaglig viden med henblik på et videre uddannelsesforløb eller evt. almen skolegang.

Læringen er således individuelt tilrettelagt med udgangspunkt i elevens kompetencer og potentialer, og der udarbejdes undervisnings- og handleplaner for den enkelte elev, så der sikres progression i forhold til at:

  • Eleven udvikler sociale kompetencer
  • Elevens indlæring øges
  • Eleven udvikler sine evner til at overskue og forudsige situationer
  • Eleven udvikler sine evner til at søge støtte i netværk
  • Elevens trivsel øges

 

Samarbejde

Læringen foregår i et tæt samarbejde mellem lærer, pædagog og elevens hjem. Ved indskrivning af eleven etableres et vidtrækkende skole-hjemsamarbejde, som bygger på dialog og samarbejde.

 

Fag

Undervisningen tager udgangspunkt i folkeskolens fagområder, der tilrettelægges med særlige hensyn til elevernes indlæringsforudsætninger.

 

 

KONTAKT

Leder

Kristina Munk

Mobil: 29 63 10 16

Mail: kmu@odense.dk

 

ADRESSE

Blangstedgårds Allé 93

5220 Odense SØ

Find vej

 

VEJLEDNING

UUO vejleder

Merete Lund

Mobil: 24 88 56 60

Mail: merlu@odense.dkSenest opdateret 06.05.2021 11:20 af MUSCH

Apricore logo