Bestyrelsen

Bestyrelsen i UngOdense 

UngOdense har i foråret 2018 fået udpeget sin første bestyrelse. Bestyrelsen består af repræsentanter fra Byrådet, arbejdsmarkedets parter, ungdomsuddannelser, foreningslivet, medarbejdere og elevrepræsentanter mm

 

Bestyrelsen 2018-2020 består af:

Odense Byråd, Marlene Ambo-Rasmussen

Odense Byråd, Hjalte Daniel Hansen

LO Fyn, Henrik Jensen

Odense Håndværker og Industriforening, Frank Wulf

Folkeoplysende foreningsliv, 

Folkeoplysende foreningsliv, Charlotte Veppler, Fjordager IF, næstformand

Ungdomsuddannelserne, Mulernes legatskole, Torben Jakobsen

Ungdomsuddannelserne, Syddansk Erhvervsskole, Lars Havelund, formand

Medarbejderrepræsentant, Thomas Jensen

Medarbejderrepræsentant, Even Berg

Elevrepræsentant, Amalie Jegind Møllerhøj

Elevrepræsentant, Frida Haastrup-Andersen

Elevrepræsentant, Saiem Yousaf

Lokalt udpeget Pernille Wessel Risingskolen                                                                                                    Ledelsen i UngOdense, Carsten Djursaa

Ali Vural (sekretær)

 

Bestyrelsen mødes 4-6 gange årligt og har følgende opgaver:

  • medvirke i fastlæggelsen af de overordnede mål og rammer for udviklingen af ungdomsskolen
  • understøtte involveringen af lokale samarbejdspartnere
  • understøtte ungdomsskolens opgave som en væsentlig kommunal aktør på ungeområdet, både lokalt, regionalt og på byplan
  • understøtte et tydeligt ungefokus
  • være sparringspartner for ledelsen i ungdomsskolen
  • godkende ungdomsskolens overordnede budget
  • sende en repræsentant til Ungekontaktudvalget i regionen
  • udarbejde relevante høringssvar

 

Bestyrelsen kan kontaktes via ungdomsskoleleder Carsten Djursaa, cdj@odense.dk eller 24 25 64 30

 Senest opdateret 26.08.2020 09:08 af MBG

Apricore logo