Bestyrelsen

Bestyrelsen i UngOdense 

UngOdense har i foråret 2018 fået udpeget sin første bestyrelse. Bestyrelsen består af repræsentanter fra Byrådet, arbejdsmarkedets parter, ungdomsuddannelser, foreningslivet, medarbejdere og elevrepræsentanter mm

 

Bestyrelsen 2018-2021 består af:

Odense Byråd, Marlene Ambo-Rasmussen

Odense Byråd, Hjalte Daniel Hansen

LO Fyn, Henrik Jensen

Odense Håndværker og Industriforening, Frank Wulf

Folkeoplysende foreningsliv, Jens Jørgen Ivarsen, DUI - leg og virke
Folkeoplysende foreningsliv, Charlotte Veppler, Fjordager IF, næstformand

Ungdomsuddannelserne, Mulernes legatskole, Torben Jakobsen

Ungdomsuddannelserne, Syddansk Erhvervsskole, Lars Havelund, formand

Medarbejderrepræsentant, Thomas Jensen

Medarbejderrepræsentant, Marie Lodberg

Elevrepræsentant, vakant

Elevrepræsentant, vakant

Elevrepræsentant, Yasmine Ferraz

Lokalt udpeget, Pernille Wessel Risingskolen

Ledelsen i UngOdense, Carsten Djursaa

Ali Vural (sekretær)

 

Bestyrelsen mødes 4-6 gange årligt og har følgende opgaver:

  • medvirke i fastlæggelsen af de overordnede mål og rammer for udviklingen af ungdomsskolen
  • understøtte involveringen af lokale samarbejdspartnere
  • understøtte ungdomsskolens opgave som en væsentlig kommunal aktør på ungeområdet, både lokalt, regionalt og på byplan
  • understøtte et tydeligt ungefokus
  • være sparringspartner for ledelsen i ungdomsskolen
  • godkende ungdomsskolens overordnede budget
  • sende en repræsentant til Ungekontaktudvalget i regionen
  • udarbejde relevante høringssvar

 

Bestyrelsen kan kontaktes via ungdomsskoleleder Carsten Djursaa, cdj@odense.dk eller 24 25 64 30

 Senest opdateret 11.11.2020 12:50 af

Apricore logo