Global camp 10

STUDIERETNING // GLOBAL

 

I Globals attraktive og kreative læringsmiljø for unge, som har et ønske om høj faglighed og personlig udvikling, kan du sætte lokale og globale aftryk på verden. 

 
 

OBLIGATORISKE FAG

Dansk

Vi styrker de faglige kompetencer inden for læsning, skriftlig fremstilling, fortolkning og kommunikation. Dansk i 10.klasse starter som udgangspunkt på niveau F, som bygger oven på det faglige fundament i 9.klasse (niveau G) og afsluttes sidst på året på niveau E. På Camp10 arbejder vi med gymnasiefaglige temaer og genrer, for at give et indblik i danskfaget på ungdomsuddannelserne. Vi bygger bro til vores globale studieretning ved at arbejde med universelle temaer, eksempelvis verdenslitteratur, psykologi og kommunikation. 

 

Matematik

Vi udvikler de matematiske kompetencer og opnår viden og færdigheder inden for områderne “matematiske kompetencer”, “Tal og algebra”, “Geometri og måling” og “Statistik og sandsynlighed”. Matematik i 10.klasse starter på niveau F, som bygger oven på det faglige fundament i 9.klasse (niveau G) og afsluttes sidst på året på niveau E. På Camp10 kommer den globale studieretning i spil ved at inddrage inspiration fra studieturene. Der arbejdes ligeledes med autentisk materiale, som eksempelvis arkitektur og global økonomi.

 

Engelsk

Vi udvikler elevernes sproglige, tekstmæssige og interkulturelle kompetencer, således at man kan anvende sproget sikkert i hverdagslivet, i ungdomsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. Engelsk i 10.klasse starter på niveau F, som bygger oven på det faglige fundament i 9.klasse (niveau G) og afsluttes sidst på året på niveau E. På Camp10 har vi i høj grad fokus på styrkelse af mundtlighed i kreative rammer med f.eks. autentiske rollespil. Vi inddrager og udfolder flere aspekter af engelskfaget og bruger studieturene som afsæt til at arbejde med globale temaer; særligt har vi fokus på USA og landets betydning i og for verden.

 

TILBUDSFAG

Tilbudsfag er prøveforberedende fag

 

Tysk

I 10.klasse er tysk et tilbudsfag, som kan anbefales til størstedelen af eleverne. I undervisningen videreudvikles de faglige kompetencer fra 9. klasse, så du bliver god til at kommunikere på tysk både mundtligt og skriftligt. Du udvikler din sproglige bevidsthed gennem emner der berører din hverdag og styrker din kulturelle forståelse ved at udforske de tyske unges hverdag, samfund og verdensbillede. Forløbet afsluttes med mundtlig og skriftlig eksamen på niveau F.

 

Spansk

For dig, der gerne vil lære spansk på begynderniveau. Vi skal anvende sproget, så vi kan begå os i basale hverdagssituationer. Faget er et godt afsæt til elever, som vil fortsætte med spansk på en gymnasial uddannelse.

Forløbet afsluttes med en intern prøve. 

 

Fysik

I fysik/kemi skal eleverne tilegne sig færdigheder og viden om grundlæggende fysiske og kemiske forhold i natur og teknologi.

Vi arbejder med forståelse af grundlæggende fysiske og kemiske begreber og sammenhænge anvendelse af fysik/kemi. Forløbet afsluttes med eksamen på niveau E.

 

VALGFAG

Design

Du får indblik i forskellige kreative udtryksformer og vi arbejder blandt andet med grafisk print, klassisk design, upcycling og andre kreative projekter. 

 

Streetfood

I ungdomshusets cafe laver vi mad fra hele verden, vi går bag om opskriften og arbejder med globale madkulturer og traditioner.

 

Dance

Vi arbejder med forskellige dansearter og udtryksformer. I løbet af året vil der være performance-muligheder i hele Odense.

 

Event

Vi skaber projekter med fokus på ungemiljø, deltagelse i events som f.eks. havnekulturfestival, SoMe, kampagner og flashmob. Du får indblik i planlægning, udførelse og promovering af egne projekter.

 

Urban adventure

Du får lov til at flytte grænser og afprøve forskellige sportsgrene og aktiviteter i byen, ved havnen og i naturen omkring os. Klatring, parkour, stand-up paddling og mountainbike kunne være nogle af årets aktiviteter, ligesom graffiti, hip hop, streetbasket og skating. Byens rum skal udforskes i et samarbejde mellem elever og lærere - også de urbane trends vi endnu ikke kender!

 

 

Information

Her finder du information om tilmelding, opstartssamtale og kørsel.
 

Studietur: Tilmelding & betaling

Her finder du links til tilmelding og betaling og information om rejseforsikring.
 

KONTAKT

Leder:

Bo Rotbøl

Mobil: 40 48 60 00

Mail: bopro@odense.dk

VEJLEDNING

UUO vejledere

Anette Jørgensen

Mobil:  24 88 56 61

Mail: ajoeg@odense.dk

ADRESSE

Ungdomshuset

Camp 10

Nørregade 60

5000 Odense C

Find vej

Bettina Ring

Mobil: 24 88 56 75

Mail: bki@odense.dk

 

 

 

 

 

 

 Senest opdateret 14.05.2020 11:52 af MBG

Apricore logo