Kildeskolen

Kildeskolen er en af Odense Kommunes heltidsundervisninger.

Heltidsundervisningen er en del af UngOdense særlige læringstilbud, som er et kommunalt helhedsorienteret skoletilbud i henhold til folkeskoleloven § 33, stk. 3.

Målgruppen er unge på 8. og 9. klassetrin, som af forskellige grunde ikke er i stand til at profitere af et alment skoleforløb.

 

Kildeskolen har til huse i Bellinge i den sydvestlige del af Odense. 

Skolen er en selvstændig del af Bellinge Idrætscenter.

 

Målet med heltidsundervisningen er, at den unge bliver

        • motiveret til yderligere læring og skolegang

        • uddannelsesparat

        • rustet personligt, socialt, fagligt og praktisk

        • forberedt på et godt unge- og voksenliv 

        • i stand til at indgå i forpligtende fællesskaber

 

Læring og undervisning

Undervisningen tager udgangspunkt i den enkelte elev. Der arbejdes ud fra et helhedsorienteret læringsbegreb, hvor både det faglige, personlige samt sociale er i fokus. 

Vi vægter den gode relation til eleven. Gennem samtale udvides elevens muligheder for refleksion. Derfor ser vi dialogen med den enkelte elev som en helt central del af undervisningen og for elevens læring. I dette samarbejde mellem elev og lærer aftales elevens mål og noteres i den individuelle elevplan. Undervisningen tilrettelægges efter elevens nærmeste udviklingszone, og der arbejdes ud fra elevens stærke som mindre stærke sider, således der er størst mulighed for, at eleven lykkes med opgaven og motiveres for yderligere udfordringer.

Som helhedsorienteret skoletilbud arbejder vi med individuelle muligheder for alle elever i løbet af skoleåret, herunder praktik, virksomhedsbesøg, brobygning og jobsøgning.

 

Samarbejde

Vi skaber de bedst mulige relationer til forældre og andre samarbejdspartnere for at støtte den enkelte elevs udvikling og læring. Dette understøttes bl.a. ved, at hver elev har en kontaktlærer, som varetager kommunikationen med eleven, forældrene og relevante samarbejdspartnere. Kontaktlæreren deltager i status-, hjemmemøder og andre relevante møder, hvor elevens mål afstemmes og evalueres.

 

Procedure for visitation til heltidsundervisningen

Visitation til heltidsundervisningen foregår via Specialpædagogisk Psykologisk Rådgivning SPPR. 

 

Fag

Undervisningen tager udgangspunkt i folkeskolens fagområder, der tilrettelægges med særlige hensyn til elevernes indlæringsforudsætninger.

 

 

KONTAKT

Leder

Jørgen Ettrup Nielsen

Mobil: 40 45 55 17

Mail: joen@odense.dk

 

ADRESSE

Kildeskolen

Sædekildegårdvej 4B

5250 Odense SV

Find vej

 

VEJLEDNING 

Vejleder

Tanja Andersen

Mail: tanan@assens.dk

Mobil: 24 88 56 90

UUO - Ungdommens Uddannelsesvejledning

www.uuo.dkSenest opdateret 07.12.2022 11:22 af MUSCH

Apricore logo