Kildeskolen

Læringsmiljøbeskrivelse Kildeskolen

 

Ungesyn og rammer 

I UngOdense er vores Ungesyn: ”Vi bestræber os på, at alle unge skal opleve sig set, hørt, forstået og taget alvorligt – og vi tror på, at alle unge gerne vil deltage, udvikle sig og bidrage, hvis de får mulighed for det. 

Dette anerkendende og demokratiske ungesyn er baggrunden for al vores arbejde med de unge.

 

Kildeskolen er et skoletilbud for unge fra 7. - 10. klasse, der bliver visiteret gennem skoleafdelingens visitationsudvalg. 

 

Kildeskolen ligger ved Bellinge Idrætscenter. Her råder vi over flere undervisningslokaler - herunder køkken, musiklokale, værksted og adgang til sportshal.

 

Vi tilbyder primært undervisning i dansk, matematik og engelsk men underviser også i idræt, madkundskab, samfundsfag og orientering m.m. alt efter den ungegruppe vi har. Alle unge har mulighed for at gå op til Folkeskolens bundne prøver i 8. og 9. klasse og de frivillige i 10. klasse (dansk, engelsk, matematik), hvis den unge er parat til dette. 

 

Didaktik og pædagogik

På Kildeskolen arbejder vi meget med de unges fællesskabsfølelse og socialisering. Vi har en struktureret hverdag med faste rutiner i både det faglige arbejde som i arbejdet med socialisering. Vi har fokus på en god balance mellem faglighed, bevægelse og almen dannelse.  

 

Læringsrummet er i høj grad karakteriseret af respekt for og anerkendelse af de unges forskellige faglige forudsætninger. Af samme årsag er undervisningen differentieret med udgangspunkt i den enkelte elev. 

 

I arbejdet med de unges individuelle læringsmål, benytter vi os også af det udvidede læringsrum: 

 

- Ture ud af huset i bus (både korte dagsture, der holder sig inden for almindelig

skoletid, samt nogle årlige heldagsture).

 

- Lejrskole i det omfang det giver mening for den aktuelle elevgruppe.

 

- Praktikforløb. I samarbejde med vores elever, forældre og UUO-vejleder finder vi

relevante praktikforløb af kortere eller længere varighed. Praktikforløbene er gode i et afklaringsforløb og/eller som arbejdsmarkedserfaring og læring. 

 

- Vi støtter og hjælper gerne de unge i gang med sport og fritidsjobs.

 

- Efterværn. I den første tid efter Kildeskolen, hjælper vi de unge godt videre i ungdomsuddannelse el. job. Det kan både være ift. mødestabilitet, det praktiske eller samtaler. 

 

Samarbejde

Vi har et tæt forældresamarbejde og afholder statusmøder med familien min. tre gange årligt.

 

Vi arbejder tæt sammen med eksterne samarbejdspartnere omkring den enkelte unge i forståelsen af, at vi løfter bedst i flok og når vi går i samme retning. Det kan være sagsbehandlere, kontaktpersoner, Uddannelsesvejledningen, vores skolepsykolog, familiebehandlere o.a. 

KONTAKT

Leder

Lorea Alberdi Platz

Mobil:  20 37 64 77

Mail: lorap@odense.dk 

 

ADRESSE

Kildeskolen

Sædekildegårdvej 4B

5250 Odense SV

Find vej

 

VEJLEDNING 

Vejleder

Niels-Christian Bredahl

Mail: nbj@odense.dk

Mobil: 21 49 39 16

UUO - Ungdommens Uddannelsesvejledning

www.uuo.dkSenest opdateret 28.09.2023 14:49 af CAMN

Apricore logo