Odinskolen indgang

Odinskolen er en af Odense Kommunes heltidsundervisninger.

Heltidsundervisningen er en del af UngOdense særlige læringstilbud, som er et kommunalt helhedsorienteret skoletilbud i henhold til folkeskoleloven § 33, stk. 3.

Målgruppen er unge på 8. og 9. klassetrin, som af forskellige grunde ikke er i stand til at profitere af et alment skoleforløb.

 

Odinskolen har til huse i Bellinge i den sydvestlige del af Odense. 

Skolen er en selvstændig del af Bellinge Idrætscenter, som bl.a. også huser et af UngOdenses 10. klasse tilbud 10. Bellinge.

 

Målet med heltidsundervisningen er, at den unge bliver

        • motiveret til yderligere læring og skolegang

        • uddannelsesparat

        • rustet personligt, socialt, fagligt og praktisk

        • forberedt på et godt unge- og voksenliv 

        • i stand til at indgå i forpligtende fællesskaber

 

Læring og undervisning

Undervisningen tager udgangspunkt i den enkelte elev. Der arbejdes ud fra et helhedsorienteret læringsbegreb, hvor både det faglige, personlige samt sociale er i fokus. 

Vi vægter den gode relation til eleven. Gennem samtale udvides elevens muligheder for refleksion. Derfor ser vi dialogen med den enkelte elev som en helt central del af undervisningen og for elevens læring. I dette samarbejde mellem elev og lærer aftales elevens mål og noteres i den individuelle elevplan. Undervisningen tilrettelægges efter elevens nærmeste udviklingszone, og der arbejdes ud fra elevens stærke som mindre stærke sider, således der er størst mulighed for, at eleven lykkes med opgaven og motiveres for yderligere udfordringer.

Som helhedsorienteret skoletilbud arbejder vi med individuelle muligheder for alle elever i løbet af skoleåret, herunder praktik, virksomhedsbesøg, brobygning og jobsøgning.

 

Samarbejde

Vi skaber de bedst mulige relationer til forældre og andre samarbejdspartnere for at støtte den enkelte elevs udvikling og læring. Dette understøttes bl.a. ved, at hver elev har en kontaktlærer, som varetager kommunikationen med eleven, forældrene og relevante samarbejdspartnere. Kontaktlæreren deltager i status-, hjemmemøder og andre relevante møder, hvor elevens mål afstemmes og evalueres.

 

Procedure for visitation til heltidsundervisningen

Visitation til heltidsundervisningen foregår via Specialpædagogisk Psykologisk Rådgivning SPPR. 

 

Obligatoriske fag

Der vil blive undervist i dansk, engelsk og matematik

 

 

 
 

KONTAKT

Leder

Bo Rotbøl

Mobil: 40486000

Mail: bopro@odense.dk

 

ADRESSE

Odinskolen

Sædekildegårdvej 4B

5250 Odense SV

Telf.: 63 75 03 40

Find vej

 

VEJLEDNING 

UUO vejleder

Jørgen Jensen 

Mobil: 24 88 56 90

Mail: jojen@assens.dk

 Senest opdateret 18.08.2020 14:15 af CAMR

Apricore logo