Fritidsvejledning i Odense

Ikke alle børn og unge har lige adgang til at indgå i frivillige fællesskaber, og erfaringer viser, at forudsætningerne for senere job-og uddannelsesmuligheder svækkes for den gruppe af børn og unge, som ingen tilknytning har til positive fritidsfællesskaber. Derfor er det vigtigt, at alle børn og unge som udgangspunkt får lige muligheder for at blive aktive medlemmer af meningsfulde fritids- og læringsfællesskaber, således at de udvikler deres potentialer.

 

Fritidsvejledning i Odense Kommune

Fritidsvejledningen er en bydækkende indsats på folkeskolerne i Odense Kommune.

 

 • Vi tilbyder fritidsvejledning på den enkelte folkeskole, hvor vi er til stede på lærerværelset, i klassen og er synlig i frikvartererne.

 • Vi vil være til stede på skolen på fastaftalte tidspunkter 1 - 2 gang om ugen, hvor vi står til rådighed med målrettet fritidsvejledning for elever og fritidsinformation til lærere og forældre.

 • Vi gennemfører fritidsundersøgelser fra 4. til 9. årgang med henblik på at skabeoverblik over elevernes deltagelse i fritidsaktiviteter og udvikling af nye fritidstilbud.

 • Vi vejleder elever, som ikke går til noget i deres fritid, om mulighederne for at få en aktiv og meningsfuld fritid. Derudover guider og følger vi børn og unge til relevante fritidsaktiviteter efter henvisning fra fagprofessionelle.

 • Vi tager kontakt og bygger bro til fritids- og foreningslivet, så der sikres en realistiskmatch mellem fritidsønsker og aktivitets muligheder.

 • Vi har en særlig opgave, når det drejer sig om at spotte børn og unge i udsatte positioner og sikre iværksættelse af særlige forebyggende tiltag.

 • Vi guider og følger særligt sårbare børn og unge til fritidsaktiviteter, som led i indsatsen Fritidsvejledning Uden Grænser (FVUG). Børn og unge kan henvises til FVUG af lærere, pædagoger, sundhedspersonale, socialrådgivere, og andre relevantefagpersoner.

 

Fritidsvejledning Uden Grænser

Fritidsvejledning Uden Grænser motiverer, inkluderer og fastholder særligt udsatte børn og unge mellem 6 og 18 år i et aktivt fritidsliv. Indsatsen er funderet på en helhedstænkning, der afsøger og afdækker, hvad der skal til for at barnet vil kunne få fodfæste i et meningsfuldt fritidsfællesskab. Med den brede pallette af fritidstilbud tager fritidsvejledere altid afsæt i det enkelte barns behov og ønsker, samt familiens egne ressourcer, som sættes i spil for ud fra en hjælp-til-selvhjælp tankegang.

 

Skolelærere, pædagoger, sundhedsplejerske og andre fagprofessionelle kan henvise børn og unge, der har brug for hjælp til en fritidsaktivitet. Se kontaktoplysninger nederst på siden.

 

Hvem er målgruppen?

Primære målgruppe er børn og unge fra 10 - 16 år på folkeskolerne i Odense Kommune. I særlige tilfælde kan målgruppen udvides helt ned til 6 år og op til 18 år.

 

Hvad kan en fritidsvejleder fra Fritidsvejledning Uden Grænser?

 • Fritidsvejlederen arbejder ud fra en helhedsorienteret tilgang, hvor vejledningen målrettes det enkelte barns fritidsønsker og ressourcer i samarbejde med forældrene.

 • Fritidsvejlederen koordinerer det lokale samarbejde mellem forældre, forening og skole gennem tillidsfulde relationer og ud fra det enkelte barns fritidsønsker.

 • Fritidsvejlederen kan tilpasse indsatsen efter det enkelte barns individuelle behov. Det kan spænde fra en enkelt individuel vejledning til en følgeordning gennemlængere tid.

 • Fritidsvejlederen sikrer, at ønsker om fritidsaktiviteter er realistiske og gennemførlige og afstemt med barnet, familien og foreningen.

 • Fritidsvejlederen trækker på et stærkt foreningsnetværk.

 

Partnerskabsaftale med Red Barnet

UngOdense har indgået en stor partnerskabsaftale med Red Barnets projekt Plads til alle, som giver mulighed for, at børn og unge kan få en frivillig følgeven, som kan ledsage dem til fritidsaktiviteter.

 

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner i Fritid og Læring Vest

Fritidsvejledere:

Perivan Khalaf, fritidsvejleder

Mobil: 61 61 15 97

Mail: pekha@odense.dk 

 

Thomas Bjørklund Steen, fritidsvejleder

Mobil: 30 69 40 46

Mail: tbst@odense.dk 

 

Leder af Fritids- og Forebyggelsesteam Spillestedet – SydVest:

Anders Drejer Petersen, daglig leder

Mobil: 29 79 71 48

Mail: andp@odense.dk 

 

Leder af Fritids- og Forebyggelsesteam Højstrup

Lars Sommer, daglig leder

Mobil: 40 11 94 68

Mail: larsc@odense.dk 

 

 

Kontaktpersoner i Fritid og Læring Nord

Fritidsvejledere:

Anne Pedersen, fritidsvejleder

Mobil: 30 60 18 42

Mail: ajp@odense.dk

 

Charlotte Hede, fritidsvejleder

Mobil: 30 66 18 27

Mail: cmhed@odense.dk

 

Pia Mertov, fritidsvejleder

Mobil: 51 44 57 14

Mail: pgume@odense.dk 

 

Abdel Salam, fritidsvejleder

Mobil: 40 26 99 84

Mail: abdia@odense.dk 

 

Leder af Fritids- og Forebyggelsesteam Camp U – Østre Plads:

Tahir Canbek, daglig leder

Mobil: 20 23 05 84

Mail: tc@odense.dk 

 

Leder af Fritids- og Forebyggelsesteam Skibhus - Kroggård:

Jan Høngsmark Grinderslev

Telefon: 23 63 88 57

E-mail: jahg@odense.dk 

 

 

Kontaktpersoner i Fritid og Læring Syd

Fritidsvejledere:

Haydar Aydin, fritidsvejleder

Mobil: 29 42 77 71

Mail: hay@odense.dk 

 

Gloria Nielsen, fritidsvejleder

Mobil: 24 66 29 49

Mail: gvnie@odense.dk

 

Leder af Fritids- og Forebyggelsesteam Syd:

Nazim Gürkan, daglig leder

Mobil: 24 85 62 85

Mail: nazg@odense.dk 

 

Leder af Fritids- og Forebyggelsesteam Rosengård:

Anne Liff Rasmussen, daglig leder

Mobil: 40 28 90 23

Mail: anlr@odense.dk 

 

Leder af Fritids- og Forebyggelsesteam Tornbjerg:

Kirsten Wermuth Jensen, daglig leder

Mobil: 21 17 38 46

Mail: kwj@odense.dk 

 Senest opdateret 09.11.2021 11:23 af MATMJ

Apricore logo