Er du ordblind eller har du udfordringer med at læse og skrive?

Fra 2020-2022 deltager vi sammen med en række andre fynske uddannelsesinstitutioner i 

Projekt Tværfaglig indsats målrettet ordblinde unge. Formålet er at give ordblinde unge bedre forudsætninger for at påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse. Projektet vil udvikle, implementere og forankre indsatser baseret på best practice og den nyeste forskning.

Projektet støttes af Region Syddanmarks Uddannelsespulje.

Er du ordblind eller har du udfordringer med at læse og skrive og vil du gå i 10. klasse?

I UngOdenses 10.klasses tilbud har vi god erfaring med at arbejde med unge ordblinde og unge med læse-/ skrivevanskeligheder.

Du bliver fra årets start tilknyttet en læsevejleder, som hjælper dig i løbet af dit skoleår. Sammen med andre unge får du tilbudt kurser i at bruge din it-hjælp, så vi sikrer dig, at du bruger dine hjælperedskaber optimalt – både i forhold til din almindelige undervisning, men også i forhold til de skriftlige eksaminer du skal til i 10.klasse.

 

Vi har fokus på at skabe et klassemiljø, hvor det ikke er tabubelagt at være ordblind. Ordblinde elever er ofte rigtige gode til at hjælpe hinanden, når f.eks. IT-udstyret driller. Vi forsøger at skabe rum for at denne ung-til-ung hjælp finder sted og bliver en naturlig del af din hverdag i klassen.

 

Din læsevejleder sørger for at netop DU får de rigtige betingelser, når du skal til eksamen. Det kan være i form af et enerum til tale-til-tekst, i forhold til ekstra tid eller andet.

 

Du kan altså trygt komme til os, hvis du har læse-/skriveudfordringer. Vi står klar til at hjælpe dig godt og trygt videre i uddannelsessystemet.


 

Fra 2020-2022 deltager vi sammen med en række andre fynske uddannelsesinstitutioner i 

Projekt Tværfaglig indsats målrettet ordblinde unge. Formålet er at give ordblinde unge bedre forudsætninger for at påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse. Projektet vil udvikle, implementere og forankre indsatser baseret på best practice og den nyeste forskning.

 

Projektet støttes af Region Syddanmarks Uddannelsespulje.Senest opdateret 03.03.2021 15:50 af BOPRO

Apricore logo