Samfund og livsstil

STUDIERETNING // SAMFUND & LIVSSTIL

Bliv klogere på dig selv og omverdenen. Vi undersøger samspillet mellem menneske og samfund, hvor vi udforsker mennesket som individ og som del af fællesskaber i grupper og i samfundet som helhed. Her er vi nysgerrige på os selv, samfundet, fremtiden og livets store spørgsmål!

 

Bybussen fra Odense Banegårdscenter stopper lige ved 10. Bellinge.

Bor du i Odense Kommune og har mere end 9 km til skolen, så er buskort gratis. Læs mere her

 

 
 

OBLIGATORISKE FAG

Dansk

Vi styrker de faglige kompetencer inden for læsning, skriftlig fremstilling, fortolkning og kommunikation. 

Dansk i 10.klasse starter på niveau F, som bygger oven på det faglige fundament i 9.klasse(niveau G) og afsluttes sidst på året på niveau E. 

Studieretningens temaer og fagområder vil blive også blive inddraget i de obligatoriske fag, så der opleves en sammenhæng på tværs fagene 

På 10.Bellinge og 10Syd er der niveaudelte klasser, som tager afsæt i elevens faglige- og personlige forudsætninger. 

 

Matematik

Vi udvikler de matematiske kompetencer og opnår viden og færdigheder inden for kompetenceområderne “matematiske kompetencer”, “Tal og algebra”, “Geometri og måling” og “Statistik og sandsynlighed”. 

Matematik i 10.klasse starter på niveau F, som bygger oven på det faglige fundament i 9.klasse(niveau G) og afsluttes sidst på året på niveau E. 

Studieretningens temaer og fagområder vil blive også blive inddraget i de obligatoriske fag, så der opleves en sammenhæng på tværs af fagene. 

På 10.Bellinge og 10Syd er der niveaudelte klasser, som tager afsæt i elevens faglige- og personlige forudsætninger.

 

Engelsk

Vi udvikler elevernes sproglige, tekstmæssige og interkulturelle kompetencer, således at man kan anvende sproget sikkert i hverdagslivet, i ungdomsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. 

Der arbejdes med kompetenceområderne “Mundtlig kommunikation”, “Skriftlig kommunikation” og “Kultur og samfund”. 

Engelsk i 10.klasse starter på niveau F, som bygger oven på det faglige fundament i 9.klasse(niveau G) og afsluttes sidst på året på niveau E. 

Studieretningens temaer og fagområder vil blive også blive inddraget i de obligatoriske fag, så der opleves en sammenhæng på tværs af fagene. 

På 10.Bellinge og 10Syd er der niveaudelte klasser, som tager afsæt i elevens faglige- og personlige forudsætninger.

 

TILBUDSFAG

Tilbudsfag er prøveforberedende fag

 

Tysk

I 10.klasse er tysk et tilbudsfag, som kan anbefales til størstedelen af eleverne. I undervisningen videreudvikles de faglige kompetencer fra 9. klasse, så du bliver god til at kommunikere på tysk både mundtligt og skriftligt. Du udvikler din sproglige bevidsthed gennem emner der berører din hverdag og styrker din kulturelle forståelse ved at udforske de tyske unges hverdag, samfund og verdensbillede. Forløbet afsluttes med mundtlig og skriftlig eksamen på niveau F.

 

Fysik

I fysik/kemi skal eleverne tilegne sig færdigheder og viden om grundlæggende fysiske og kemiske forhold i natur og teknologi.

Vi arbejder med forståelse af grundlæggende fysiske og kemiske begreber og sammenhænge anvendelse af fysik/kemi. Forløbet afsluttes med eksamen på niveau E.

 

VALGFAG

Studieretningen 'Samfund og Livsstil' arbejder med store fælles projekter i løbet af skoleåret, hvor vi på forskellige måder vil arbejde med aktuelle samfundsfaglige temaer, som er relevante for unge i dag. De forskellige valgfag vil derfor blive inddraget efter ønske og relevans.

Man vælger derfor heller ikke valgfag inden skoleårets start, men får mulighed for at arbejde med flere forskellige valgfag undervejs. Man vælger selv det konkrete valgfag i hvert projekt og det er muligt at have et særligt fokus indenfor ét bestemt fagområde i løbet af skoleåret.

 

Valgfagene kommer periodevis til at bestå af fag som f.eks.: 

Sociale medier og YouTube 

Streetart og urban life

Styrketræning, crossfit og adventure

Madlavning

Bæredygtighed og klimaforandringer

Det konkrete indhold i alle fag planlægges, så der skabes sammenhæng mellem valgfag og de fælles projekter på studieretningen. Planlægning sker i et aktivt samarbejde mellem elever og lærere.

MILIFE

MILIFE er personlig og social kompetenceudvikling. Her lærer du alt det om dig selv og andre, som du ikke lærer i de andre fag, og du bliver derved bedre til at mestre livet.

Dans

Du introduceres for forskellige former for dans: jazzdans, funk, hiphop, streetdance mm. Du kan være med til at lave din egen koreografi. Vi samarbejder med dygtig instruktør og koreograf fra Allingham Dance Team.

 

Dans og MILIFE kan vælges som et selvstændig valgfag i samarbejde med skolens anden studieretning.

 

 

Information

Her finder du information om tilmelding, opstartssamtale og kørsel.
 

Studietur: Tilmelding & betaling

Her finder du links til tilmelding og betaling og information om rejseforsikring.
 

KONTAKT

Leder:

Bo Rotbøl

Mobil: 40 48 60 00

Mail: bopro@odense.dk

 

ADRESSE

10. Bellinge

Sædekildegårdvej 4B

5250 Odense SV

Find vej

 

VEJLEDNING

UUO vejleder

Jørgen Jensen

Mobil: 24 88 56 90

Mail: jojen@assens.dk

 Senest opdateret 14.05.2020 11:54 af MBG

Apricore logo