Mig & mine styrker

Mig & mine styrker er et pilotprojekt som skoleafdelingen i Odense Kommune står for. Det betyder, at udskolingsklasser på tilmeldte skoler får besøg af MiLifeinstruktører fra UngOdense, som sammen med skolens lærere træner elevernes sociale og personlige kompetencer.

 

Hvad er MiLife

MiLife er undervisning i sociale og personlige kompetencer. Undervisningen styrker elevernes selvværd og hjælper eleverne med at få bedre venskaber. MiLife bygger på den nyeste forskning, der tydeligt viser, at den bedste læring sker, når elever har gode personlige og sociale kompetencer.

 

Gennem forskellige øvelser og opgaver arbejder MiLifeinstruktørerne fra UngOdense med elevernes syn på sig selv, deres kommunikation og kropssprog. De arbejder også med elevernes styrker og deres mindset. MiLife udvikler eleverne, giver et fælles sprog og styrker sammenholdet i klassen.

 

Hvad er Mig & mine styrker

Mig og mine styrker er 3x4 timers undervisning i 7. klasse og igen i 8. klasse. Undervisningen  sikrer, at eleverne får fokus på deres egne styrker og oplever at trives og at have lyst til at lære. Klassens sociale og faglige trivsel styrkes også. 

 

Hvorfor MiLife i Mig & mine styrker

MiLife er valgt som undervisningsmateriale til Mig & mine styrker, fordi det har fokus både på den enkelte elev og på hele klassen, og fordi MiLifeundervisningen har vist gode resultater i andre projektet.

 

MiLife vil hjælpe eleverne med at lære:

  • At forstå sig selv og andre mennesker.
  • At finde deres styrker og kunne bygge videre på dem.
  • At få styr på deres følelser og tanker på en god måde.
  • At få gode relationer med andre.
  • At få et stærkt selvværd, der kan holde hele livet
Denne video kan ikke vises da du ikke har accepteret cookies for markedsføring.
Klik her for at ændre dette

Indholdet i MiLife undervisningen i Mig & mine styrker 7. klasse

Modul 1

- mit mindset og min komfortzone

Eleverne får kendskab til deres indre dialog og sammen udfordrer vi vores komfortzone for at udvikle os. Eleverne får konkrete redskaber til at gå fra et låst til et åbent mindset.

 

Modul 2

- min kommunikation og mit kropssprog

Eleverne bliver klogere på, hvad kropssprog er, hvordan de bruger deres kropssprog, hvordan de aflæser andres kropssprog. Eleverne lærer at blive gode til at lytte til andre. De lærer også at løse konflikter med giraf og ulvesprog.

 

Modul 3

- Mit selvværd og mine styrker

Eleverne har et indblik i, hvad selvværd er, hvordan deres selvværd har det og hvordan de kan styrke deres selvværd.

 

Indholdet i MiLife undervisningen i Mig & mine styrker 8. klasse

Modul 1

– Selvledelse og dit personlige kompas

Eleverne får kendskab til deres nuværende ståsted i livet, deres motivation og deres værdier. Eleverne får konkrete redskaber til at lære sig selv bedre at kende og dermed tage ansvar for deres fremtid.

 

Modul 2

– Perception og feedback

Eleverne bliver klogere på, at vi alle har forskellige billeder af verden, alt efter vores værdier og hvad vi har oplevet i livet. Eleverne lærer også at give og få feedback.

 

Modul 3

– Samarbejde og relationsledelse

Eleverne får et indblik i forskellige gruppedynamikker og øver sig i at lave rammer og regler for gruppearbejdet, så det glider lettere.

 

Efter de tre undervisningsgange skal eleverne arbejde videre med emnerne sammen med deres lærer.

 

Undervisningen og arbejdsformer

Undervisningen i MiLife skifter mellem teoretisk undervisning og praktiske øvelser. Eleverne skal reflektere og samarbejde meget i undervisningen og bruge konkrete eksempler fra elevernes hverdag.

Vi lægger vægt på åbenhed, respekt og en tryg atmosfære, hvor alle lytter og lærer af hinanden – på den måde skabes et tillidsrum mellem elever og underviser.

Brainbreaks og energizers er en stor del af arbejdsformen. Når eleverne lærer sig selv bedre at kende, gør det dem stærkere, så de bedre kan forfølge deres mål, som f.eks. at blive dygtige i skolen, at få mere selvtillid eller at blive blandt de bedste i deres fritidsaktiviteter.

Vil du vide mere om Mig & mine styrker, så kontakt

Daglig leder:

Kirsten Wermuth Jensen 

Telefon: 21 17 38 46

E-mail: kwj@odense.dk

   Senest opdateret 21.12.2022 12:53 af MBG

Apricore logo