Bestyrelsen i UngOdense

UngOdense har i foråret 2018 fået udpeget sin første bestyrelse. Bestyrelsen består af repræsentanter fra Byrådet, arbejdsmarkedets parter, ungdomsuddannelser, foreningslivet, medarbejdere, elevrepræsentanter mm.

 

Bestyrelsen 2022-2023 består af:

 Odense Byråd

 Anne-Mette Ebensgaard
 Odense Byråd  Mads Thomsen
 FH Fyn  Henrik Jensen
 Odense Håndværker og Industriforening  Lasse Boisen
 Folkeoplysende foreningsliv, Kansas City  Nikolai Lucas
 Folkeoplysende foreningsliv, Fjordager IF  Charlotte Veppler (formand)
 Ungdomsuddannelserne, Tornbjerg Gymnasium  Brian Linke (næstformand)
 Ungdomsuddannelserne, Tietgensskolen  Annette Vilhelmsen
 Medarbejderrepræsentant   Thomas Jensen
 Medarbejderrepræsentant  Marie Lodberg
 Elevrepræsentant  Caroline Bang
 Elevrepræsentant  Marie Holt Hermandsen
 Elevrepræsentant  Astrid Bilde Jakobsen
 Lokalt udpeget, Risingskolen  Pernille Wessel 
 Lokalt udpeget, UUO  Gitte Lillemose
 Ledelsen i UngOdense  Carsten Djursaa
 UngOdense  Ali Vural (sekretær)


Bestyrelsen mødes 4-6 gange årligt og har følgende opgaver:

  • medvirke i fastlæggelsen af de overordnede mål og rammer for udviklingen af ungdomsskolen
  • understøtte involveringen af lokale samarbejdspartnere
  • understøtte ungdomsskolens opgave som en væsentlig kommunal aktør på ungeområdet, både lokalt, regionalt og på byplan
  • understøtte et tydeligt ungefokus
  • være sparringspartner for ledelsen i ungdomsskolen
  • godkende ungdomsskolens overordnede budget
  • sende en repræsentant til Ungekontaktudvalget i regionen
  • udarbejde relevante høringssvar

 

Bestyrelsen kan kontaktes via ungdomsskoleleder Carsten Djursaa, cdj@odense.dk  eller 24 25 64 30

 Senest opdateret 30.06.2022 11:47 af CAMR

Apricore logo