UngOdense og SSP i Odense Kommune

 

Ungdomsskolen arbejder som udgangspunkt forebyggende gennem målrettede aktiviteter og tværfagligt samarbejde.

 

I UngOdense regner vi os som en stærk aktør i det forebyggende arbejde.

 

Vi er stærke af to årsager: 

  • De ansatte virker i mange tilfælde som rollemodeller for de unge brugere, hvilket kan være med til at trække unge væk fra risikoadfærd som misbrug og/eller kriminalitet. 
  • Ungdomsskolen tilbyder et spædende og bredt udvalg af aktiviteter med jævnaldrende – og sikrer dermed, at børn og unge får sunde og positive fællesskaber. 

Derved mindskes det tillokkende ved fællesskaber, der medføre risikobetonet adfærd så som misbrug og/eller kriminelle handlinger. Alle afdelinger i ungdomsskolen er repræsenterede i SSP-lokalbestyrelserne i de respektive områder, og ungdomsskolens ansatte tilfører ofte vigtig viden til arbejdet med de specifikke forebyggelsesindsatser.

 Senest opdateret 21.09.2022 15:13 af MUSCH

Apricore logo