MILIFE

UngOdense tilbyder MILIFE udviklingsforløb til klasse og grupper af unge fra 5. klassetrin. MILIFE er en pædagogisk metode, hvor man arbejder med den enkelte unges personlige udvikling og rolle i de fællesskaber han/hun indgår i.

MILIFE udvikler den enkelte, giver de unge et fælles sprog og styrker sammenholdet i klassen eller gruppen.

 

MILIFE sætter fokus på de unges selvindsigt, kropssprog, kommunikation og relationer til hinanden. Målet er, at få unge til at forholde sig til egen rolle i fællesskabet samt at fremme de unges daglige triv­sel med hinanden.

 

UngOdenses MILIFE instruktører er uddannet i at arbejde pædagogisk med unges personlige selvindsigt som skal danne grundlag for at skabe stærke og rummelige fællesskaber.

 

I et samarbejde mellem lærere og MILIFE-instruktører tilrettelægges kortere og længere forløb. Et MILIFE-forløb foregår ofte i det lokale ungdomscenter - men kan også afvikles på en skole. Forløb kan have forskellig længde og strækker sig fra 2 timer til længere forløb over flere gange.  

 

MILIFE er bl.a. brug i vores tilbud til 6. klasserne i projekt Stærke Fællesskaber For Alle

Denne video kan ikke vises da du ikke har accepteret cookies for markedsføring.
Klik her for at ændre dette

KONTAKT

 

Områdeleder i Nord:

Lene Vahl-Møller

Mobil: 40 33 18 63

Mail: lva@odense.dk

 

Afdelingsleder i Vest:

Maria Navntoft Henningsen

Mobil: 26 12 78 32

Mail: mnh@odense.dk

 

Afdelingsleder i Syd:

Nina F. Øhlenschlæger

Telefon: 29 63 10 26

E-mail: nf@odense.dk 

 Senest opdateret 21.12.2022 11:50 af MBG

Apricore logo