Plan T - Læsecamp for teenagere

Hent årets informationsfolder (PDF)

 

Plan T henvender sig til elever, der går i 7. - 8. klasse på folkeskoler i Odense Kommune. Målgruppen er elever, der er markant forsinket i deres læse- og skriveudvikling og som kan opleve, at deres motivation for læring er udfordret.

 

Læsecampen Plan T startede i 2009/10, inspireret af TV 2|Danmarks successerie Plan B om unge i læse- skriveudfordringer. 

Siden har Plan T hjulpet mange unge med at lære sig nye læse- og skrivestrategier og har genfundet lysten til at læse og skrive.

 

Det er den enkelte folkeskole, der står for at ansøge om en plads på læsecampen. Det sker typisk via skolens ressourcecenter, og underskrives af skolens ledelse. Vi optager 16 elever pr. gang, og det er Plan T´s ledelse, der foretager den endelige udvælgelse blandt de ansøgte elever.

 

Læsecampens mål:

  • Eleverne opnår et dokumenteret spring i deres læseudvikling
  • Elevernes kompetencer indenfor læse- og skriveteknologi styrkes
  • Elevernes selvværd samt lyst til læring styrkes

 

Fokus på faglige, personlig og sociale kompetencer

Eleverne skifter læringsmiljø i 4 uger i september måned og bor på lejrskolekolonien Jørgensø på Nordfyn. Plan T ledes af 2 lærere og 2 pædagoger, som i tæt samarbejde skaber gode relationer til eleverne og mellem eleverne. Dagene er struktureret med forskellige læringsaktiviteter og i et læringsmiljø fra kl. 8.00 – 22.00 er der tid til høj grad af variation samt fordybelse. Vi arbejder med afsæt i den nyeste viden om elever i læse- skrive vanskeligheder og vi samarbejder med eleverne om at afprøve nye læse- skrivestrategier. Eleverne fordyber sig i læsning med både øre og øjne og får gode læsevaner. Hver elev får tildelt en Chromebook og igennem alle 4 uger arbejdes der med relevante it-støtteprogrammer, som eleven kan benytte i alle skolens fag og i et vist omfang til folkeskolens prøve. Eleven kan beholde deres Chromebook, så længe eleven er tilmeldt en odenseansk folkeskole.

 

Sidestillet med det intensive faglige fokus arbejder vi med elevernes personlige og sociale udvikling. Elevernes mind-set er på skemaet. Vi skaber situationer, hvor eleverne udfordrer egne grænser, øger deres forventninger til sig selv, får mod til at deltage aktivt og får øje på, at de hver især har stor værdi i fællesskabet.

 

Opfølgning

Det er en stor opgave for eleverne at vende tilbage til egen klasse og fortsætte det gode arbejde og få implementeret læse- og skriveteknologier i skolens forskellige fag. For at understøtte, at eleven lykkedes, har vi fokus på samarbejdet med skolerne. Vi inviterer bl.a. elevens lærere til Jørgensø for at deltage i en dag på campen. Her vil lærerne også få tid sammen med deres elev og starte elevcoaching op. Elevcoaching er samtaler, hvor eleven udvælger fokus for egen læreproces og sætter mål. Elevcoaching startes op på campen og fortsætter i ca. 5 måneder efter campen. Som afslutning på de fire uger afholdes der et overleveringsmøde på elevens skole og her samarbejder Plan T med skolen om til at lave en handleplan for den først tid eleven er tilbage på egen skole.

 

Denne video kan ikke vises da du ikke har accepteret cookies for markedsføring.
Klik her for at ændre dette

KONTAKT

Ungdomsskoleleder

Carsten Djursaa

Telefon: 24 25 64 30

E-mail: cdj@odense.dk

 

KONTAKT

Læringskonsulent

Birgitte Hestelund

Telefon: 23 42 91 67

E-mail: bihes@odense.dk

 Senest opdateret 17.01.2024 14:24 af MUSCH

Apricore logo