Praktisk info

Sådan søger du optagelse på vores 10. klasseslinjer

Hvis du vil starte på et af vores 10. klasses-forløb skal du ansøge via optagelse.dk.

 

Du skal, under fanebladet "Uddannelsesønsker" på optagelse.dk, vælge 10. klasse som "uddannelsesområde". Når du har gjort det, kommer der en liste over skoler frem. Her skal du vælge UngOdense eller Hjalleseskolen.

 

BEMÆRK!

Undervisning i 10. klasse i Odense foregår på forskellige adresser. 

De enkelte adresser kan ikke ses på optagelse.dk, men de kan ses under de enkelte 10. klasser på hjemmesiden www.ungodense.dk. 

På optagelse.dk vil alle derimod se adressen Niels Bohrs Allé 210, som er den fælles adresse på UngOdenses kontor.

 

 

Opstartssamtale

Inden du starter i 10. klasse i Odense, vil du blive indkaldt til en opstartssamtale. 

 

Samtalen skal sikre dig et målrettet 10. klassesforløb, der er afstemt efter det du kan og det du vil. 

Under samtalen finder vi sammen ud af hvilket niveau din undervisning skal foregå på og hvilken uddannelsesretning (gymnasial uddannelse eller erhvervsuddannelse) dit skoleår skal stile mod. 

 

Det er vigtigt for os at sikre dig en høj faglighed med et realistisk mål.

 

 

Er du ordblind eller har du udfordringer med at læse og skrive?

I 10. klasse har vi god erfaring med at arbejde med unge ordblinde og unge med læse-/ skrivevanskeligheder.

Du bliver fra årets start tilknyttet en læsevejleder, som hjælper dig i løbet af dit skoleår. Sammen med andre unge får du tilbudt kurser i at bruge din it-hjælp, så vi sikrer dig, at du bruger dine hjælperedskaber optimalt – både i forhold til din almindelige undervisning, men også i forhold til de skriftlige eksamener du skal til i 10. klasse.

 

Vi har fokus på at skabe et klassemiljø, hvor det ikke er tabubelagt at være ordblind. Ordblinde elever er ofte rigtige gode til at hjælpe hinanden, når f.eks. IT-udstyret driller. Vi forsøger at skabe rum for at denne ung-til-ung hjælp finder sted og bliver en naturlig del af din hverdag i klassen.

 

Din læsevejleder sørger for at netop DU får de rigtige betingelser, når du skal til eksamen. Det kan være i form af et enerum til tale-til-tekst, i forhold til ekstra tid eller andet.

 

Du kan altså trygt komme til os, hvis du har læse-/skriveudfordringer. Vi står klar til at hjælpe dig godt og trygt videre i uddannelsessystemet.

 

 

Fra 2020-2022 deltager vi sammen med en række andre fynske uddannelsesinstitutioner i Projekt Tværfaglig indsats målrettet ordblinde unge. Formålet er at give ordblinde unge bedre forudsætninger for at påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse. Projektet vil udvikle, implementere og forankre indsatser baseret på best practice og den nyeste forskning.

 

Projektet støttes af Region Syddanmarks Uddannelsespulje.

 

 

 

Information vedr. ansøgning om befordring mellem bopæl og skole for elever i Odense Kommune

 

Ansøgningsskema findes her og der søges direkte til mobiliodense.

Ansøgning om befordring kan kun søges af elever med bopælsadresse i Odense Kommune og hvis afstanden er mere end 9 km.

Ruteplanen, der anvendes ved opmåling af afstand mellem bopæl og skole, er at finde her.

Det er korteste cykelrute, der anvendes.

I rubrikken ”Skolens navn” skrives fx: Job10, Niels Bohrs Allé 210, 5220 Odense SØ.

Der kan i 10. klasse ikke søges om befordring med begrundelse ”farlig skolevej”.

Yderligere spørgsmål, uddybning bedes rettes til  mobiliodense@odense.dkKontakt

Har du spørgsmål omkring tilmelding til 10. klasse eller 10. klasse generelt, så kontakt UngOdense på tlf. 63 75 77 77 eller mail: ungodense@odense.dk

 Senest opdateret 20.03.2024 13:43 af CAMR

Apricore logo